facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Sóller

Menu:

Piulades

www.flickr.com
PSM-Entesa Nacionalista Sant Antoni 2011 photoset PSM-Entesa Nacionalista Sant Antoni 2011 photoset

Sóller, una ciutat per compartir

psmsoller | 11 Abril, 2011 06:57

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

La població de Sóller ja supera els 14.500 habitants i manté una creixement lent però constant.

Actualment és una realitat social molt variada on hi conviuen més de 50 nacionalitats, amb quasi un 25% de la població que no ha nascut a les Illes. Aixó, juntament amb l’envelliment demogràfic, la nova realitat familiar, la immigració, les desigualtats econòmiques, les diferències d’oportunitats entre homes i dones, les discapacitats... i l’acceleració de tot plegat reclamen polítiques actives per corregir els desequilibris socials.

Sóller

S’han de promocionar les iniciatives per a la igualtat social, assegurar una bona atenció als ciutadans amb més dificultats o en perill d’exclusió, millorar-ne l’atenció i la prevenció, i facilitar-ne la reinserció. Cal unificar les forces de tots els grups, institucions i entitats que atenen els ciutadans en situacions de dificultat per facilitar l’organització de circuits d’integració.

Ara, ja no sols podem pensar en els residents habituals i els nascuts a Sóller. Hem de pensar en la integració en la nostra forma de vida, cultura i llengua dels nous residents, els immigrants comunitaris i extracomunitaris.

Si bé, és necessari destacar que la cohesió socials dels sollerics i solleriques ha premés mantenir una idiosincràsia pròpia, una llengua i un patrimoni cultural que tot ho impregna i que facilitar en gran mesura la integració dels nous vinguts.

Com a projecte de ciutat volem mantenir aquesta idiosincràsia de ciutat oberta i acollidora, jo sols per als visitants, sinó especialment per a tots els residents, perquè s’hi sentin a gust i sobretot perquè gaudeixin de tots els mitjans necessaris per poder desenvolupar el seu projecte individual de futur i perquè puguin ser conscients de que es troben compartint un espai i un temps.

No voldríem que ningú es sentís involuntàriament exclòs i per això seran prioritàries les polítiques d’equitat social, integració activa i suport a les persones que tenguin més dificultats, per la raó que sigui: física, psíquica, edat avançada, joventut, sexe, nacionalitat, llengua, atur, etc.
 
PERSONES AMB DIFICULTATS

Fem nostres els objectius i principis de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears, promoguda per la Conselleria d’Afers Socials i Immigració regida per  una consellera del Bloc PSM-EU-Verds i que entén els drets socials, no com a un acta de caritat i voluntariós de les Administracions, sinó com a un dret subjectiu de cada ciutadà, igual que l’educació, la sanitat o les pensions.

Per dur aquesta tasca endavant, el municipi de Sóller gaudeix de la iniciativa i la força d’una xarxa associativa que ha de poder desenvolupar totes les seves iniciatives amb la voluntat decidida i la sensibilitat dels gestors municipals.

Per això, vos proposam:
 • Integrar en un Consell Municipal de Serveis Socials tots aquells grups, entitats i associacions que treballen en l’àmbit del benestar social.
 • Mantenir amb la Conselleria d’Afers Socials el conveni de que  gaudim des de 2009, per garantir la continuïtat del servei de residència dins el seu poble, als sollerics i solleriques que ha requereixin.
 • Optimitzar el servei d’assistència social i domiciliària i estendre la cobertura de teleassistència.
 • Promoure la construcció d’apartaments tutelats per a persones d’edat avançada o amb discapacitats no depenents.
 • Creació d’un voluntariat de Sóller de múltiples edats per a múltiples funcions.
 • Atenció a l’accés a l’habitatge. Reforç de la capacitat actual de mediació i creació d’una oficina municipal de lloguers, amb assessorament a les parts implicades.
 • Organitzar la rehabilitació de cases o espais no útils de cara a crear apartaments de lloguer, sempre temporal, amb finalitat social.
 • Desenvolupar, en col·laboració amb el Govern balear, un programa pilot d’habitatge protegit en règim de compra o de lloguer, a partir de la reforma de cases velles deshabitades.
 • Facilitat el trànsit de persones amb dificultats motrius o d’altra mena per dins del municipi i la seva participació en tots els actes públics.

IMMIGRACIÓ
 • Elaborar plans d’acollida per a la població nouvinguda, els nous sollerics, informant sobre quins serveis ofereix l’Ajuntament i quines són les normes elementals de convivència a la ciutat, promovent en tot cas, la seva integració social i l’ús d’habitatges dignes.

JOVENTUT

Dins la nostra ciutat compartida, s’ha de posar especial atenció en els nostres joves. En la societat actual ni la família ni l’escola poden assegurar la formació plena dels joves. Entre tots hem de formar una xarxa per evitar que el jovent caigui en les moltes trampes que la vida actual para als individus i garantir el seu desenvolupament integral com a persones.

Per això, l’Ajuntament no pot limitar la seva actuació a simples activitats puntuals de lleure, sinó que ha d’abordar el món dels joves també des d’una òptica social, laboral, cultural i psicosocial, en col·laboració amb tots els sectors implicats (centres educatius i esportius, associacions, entitats...) sobretot considerant que actualment la política municipal per a l’oci i la formació no reglada dels joves (entre 12 i 30 anys) és nul·la. Volem que els nostres adolescents i joves sentin el poble com a un espai propi on no sols viuen sinó que poden passar-s’ho bé i desenvolupar-se personalment i laboralment.

 Per això, vos proposam:
 • La intervenció municipal respecte dels joves s’ha de basar en un consell municipal de joventut que impliqui la participació dels joves (14-30 anys) i la coordinació entre les àrees de joventut, educació, cultura, serveis socials i esport. El parer d’aquest consell condicionarà l’activitat municipal destinada a la joventut, amb la finalitat de fomentar la cultura de la participació i de l’autoresponsabilitat dels ciutadans.
 • Fomentar la participació dels joves en el programa municipal del voluntariat, especialment quant a la preservació dels nostre patrimoni natural i cultural, el projecte educatiu de ciutat i la cohesió social.
 • Nou impuls als programes comunitaris lligats a l’educació i els serveis socials, especialment als desenvolupats pels educadors de carrer i dinamitzadors culturals per als joves.
 • Un casal de joves cèntric i autogestionat, com a centre dinamitzador d’una oferta d’oci adient per a la joventut, regit per un reglament que haurà de ser aprovat pel Consell de Joventut.
 • Oci per a infants i joves amb concerts i representacions de qualitat, com a part del projecte de la ciutat en l’ús dels espais públic (skate park ‘parc de patinatge’, oci nocturn saludable...), especialment del que serà un centre multifuncional (teatre, cinema, concerts, congressos...) a la Defensora.
 • Tallers de música, pintura, ceràmica o artesania per a joves i foment de la salut (esport, pla de prevenció de les drogodependències...) com a part integrant del projecte educatiu de ciutat.
 • Els joves, com els infants menors de 14 anys, la tercera edat, els discapacitats... seran objecte d’especial atenció i reducció de preus respecte als serveis municipals (pla de mobilitat, ús dels poliesportius, museus...).
 • Els joves seran objecte d’especial atenció en el programa municipal per a l’habitatge digne, sempre destinat a prioritzar la rehabilitació d’immobles fora d’ús i el lloguer.

DONES

Un quart sector que ha de centrar les polítiques municipals és el cas de les dones, encara objecte de discriminació laboral i amb sobrecàrrega de les feines de la llar. El plantejament municipal ha de ser clar en quant a la condemna i pública manifestació contra la violència de gènera, així com en polítiques que permetin conciliar la vida familiar i laboral de les dones i el desenvolupament del ser projecte personals de vida.

Per això, vos proposam:
 • Promoure tallers per a la convivència i la resolució de conflictes dins l’àmbit de les famílies.
 • Instaurà un acte de pública repulsa en els casos de mort per causa de violència de gènere, similar al que fa el Consistori en el casos de mort per causa de terrorisme.
 • Protocolitzar el suport psicològic i legal que les dones maltractades precisen.
 • Crear una xarxa d’escoletes de 0-3 anys i promoure als centres educatius les “escoles d’estiu” i les activitats extra-escolars, per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Incidir en el Projecte Educatiu de Ciutat en democratitzar l’aprenentatge per a totes les edats i sexes de les feines de llar tradicionalment atribuïdes a les dones.

GENT GRAN


Per a la gent major del municipi, no depenent, s’ha de seguir mantenint la màxima col·laboració amb les Associacions de la tercera edat de Sóller i el Port, però sobretot s’ha d’aconseguir que es sentin protagonistes i dinamitzadors de la vida del poble, ja que la seva experiència i saviesa seran una de les claus per gaudir d’un futur millor per a tots i totes.

Categoria: Progressistes per Sóller. Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris

Publica el teu comentari. Faig servir la moderació per evitar, exclusivament, spam.